Bugarska novinarka Mila Zaharieva-Šmolke predstavila je u Berlinu projekat pod nazivom “Most između tebe i mene – Omladina Mostara između granica”. Nisu svi bili zadovoljni slikom koju je predstavila autorka projekta.
“Ljudi iz cijelog svijeta dolaze u Mostar da obiđu simbol tog grada, Stari most, dok mnogo osnovaca iz zapadnog dijela grada, koji je naseljen pretežno katoličkim stanovništvom, još nikada nije kročio na Stari most ili posjetio staro jezgro grada u istočnom, većinom muslimanskom, dijelu Mostara”.
Ovako je bugarska novinarka Mila Zaharieva-Šmolke prisutnoj publici, većinom Nijemcima, pokušala da objasni prilike u Bosni i Hercegovini, uzimajući za primjer grad Mostar.
Zaharieva je u Mostaru boravila svega dvije nedjelje, a na osnovu izjava koje je snimala od školaraca i prosvjetnih radnika iz istočnog i zapadnog dijela grada, napravila je tri radio-drame koje će emitovati njemački javni servis. Zaharieva komentariše:

Bugarska novinarka koja živi i radi u Berlinu Mila Zaharieva-Schmolke
“Ima i mladih ljudi iz oba dijela grada koji žele da se druže, treniraju, sviraju i da sjede zajedno u istoj klupi pod istim školskim krovom. Takve akcije ove grupe mladih ljudi ne dobijaju podršku sa strane, jer političari u gradu i zemlji ne žele da podržavaju pomirenje, ujedinjenje i suživot.”
Da li su strancu dvije nedjelje boravka u Mostaru…
Možda je Mostar danas podijeljen grad, a možda bi mogao i postati primjer nekog aktivnijeg rada na pomirenju i ujedinjenju. Međutim, Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj je nakon godina krvavog rata napravljen snažan iskorak u reintegraciji, komentariše Amer Kapetanović, ministarsavjetnik u Ambasadi Bosne i Hercegovine u Berlinu. Podijeljenih gradova i danas ima širom svijeta, a takve podjele još su vidljive i u Berlinu, i u Sjevernoj Irskoj i na Bliskom Istoku, kaže Kapetanović.
“Ovo danas je bilo subjektivno viđenje nekoga ko je jedan put u životu neko vrijeme proveo u Mostaru. Ljudi imaju pravo na takvo viđenje, mi se možemo slagati ili ne slagati s tim. Ovo je dobro da vidimo kako nas ljudi gledaju, da izvučemo određenu pouku i da možda ubuduće malo više radimo na tome da prezentiramo sami sebe.”
… dovoljne da upozna i ocjeni situaciju u cijeloj zemlji?

Mostarski projekat Mile Zaharieve koji je zamišljen kao doprinos pomirenju u Mostaru i cijeloj zemlji, predstavljen je u izbornoj jedinici njemačke parlamentarke Petre Merkel, članice socijaldemokratske partije
Petra Merkel, zastupnica SPD-a u Bundestagu
Ovakvi projekti su važni i mogu pokrenuti dalje političke diskusije o rješavanju problema i mogućim promjenama u Bosni i Hercegovini, ocjenjuje parlamentarka Petra Merkel.
“Moramo iskoristiti svaku mogućnost da problematične situacije podignemo na evropski nivo. Ovaj projekat je jedinstven način putem kojeg možemo da stimulišemo i podstaknemo rješavanje problema.”

Autorka: S. Filipović

“Mostar je podijeljen grad, ali takvih podjela ima u cijeloj Evropi”